ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการ Science smart skills : ระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันเสาร์นี้ 17 ธันวาคม 2565 พบกับโครงการ Science smart skills : ระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์
วิทยากร คือ คุณนนทวรรณ อินทรวรรโณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
นักศึกษาสนใจสมัครได้ที่ >> https://scmis.sci.psu.ac.th/activitystdonline/

ตรวจสอบที่นั่งสอบและห้องสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4

 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ลงชื่อเข้าทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 16.45 -20.00 ณ
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สามารถตรวจสอบที่นั่งสอบและห้องสอบ
11 สิงหาคม 2565

ตรวจสอบที่นั่งสอบและห้องสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2

📣📣นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ลงชื่อเข้าทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
⏰ในวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 เวลา 16.45 -20.00 ณ
📌สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สามารถตรวจสอบที่นั่งสอบและห้องสอบได้ที่ 👉👉👉
3 สิงหาคม 2565
4 สิงหาคม 2565
5 สิงหาคม 2565

📌หมายเหตุ :
1.นักศึกษาที่เข้าทดสอบวัดความรู้ขอให้ตรงต่อเวลา
2.ใส่ชุดนักศึกษา และนำบัตรประชาชนมาด้วยนะคะ

 

ตรวจสอบที่นั่งสอบและห้องสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3

 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ลงชื่อเข้าทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 16.45 -20.00 ณ
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สามารถตรวจสอบที่นั่งสอบและห้องสอบ
10 สิงหาคม 2565

Science smart skills : คนวิทย์ คิดรวย : จาก Science สู่ Start up

Science smart skills : คนวิทย์ คิดรวย : จาก Science สู่ Start up
🗓วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565
⏰เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง L1 ตึกฟักทอง
👩วิทยากร : รศ.ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ ศิษย์เก่า SCI.33 (SCI 33 คณะวิทยาศาสตร์ มอ)
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มอ
ผู้ก่อตั้งเจ้าของธุรกิจ
หจก. มายทอยส์ ไทยแลนด์ ,หจก. มายเบบี้เดรส
บจก. มายดีเอ็นเอ แลป ,บจก. ดีเอ็นเอ คอนซัลท์ , บจก. มายจีโนม