ข่าวกิจกรรม

ตรวจสอบที่นั่งสอบและห้องสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2

📣📣นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ลงชื่อเข้าทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
⏰ในวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 เวลา 16.45 -20.00 ณ
📌สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สามารถตรวจสอบที่นั่งสอบและห้องสอบได้ที่ 👉👉👉
3 สิงหาคม 2565
4 สิงหาคม 2565
5 สิงหาคม 2565

📌หมายเหตุ :
1.นักศึกษาที่เข้าทดสอบวัดความรู้ขอให้ตรงต่อเวลา
2.ใส่ชุดนักศึกษา และนำบัตรประชาชนมาด้วยนะคะ