ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

Image

รายละเอียดทุนการศึกษา

บัณฑิตศึกษาที่ต้องการขอทุนการศึกษา ให้บัณฑิตกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้ามาที่งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

หากมีข้อสงสัยติดต่อ
คุณอรพณา อังคสุวรรณ
E-mail : orapana.u@psu.ac.th