ข่าวทุนการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาทุนต้นกล้าบานบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักศึกษาทุนต้นกล้าบานบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนต้นกล้าบานบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
*สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
*มีตวามขาดแคลนทุนทรัพย์
*ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 ตลอดระยะเวลาการได้รับทุน
*มูลค่าทุนรวม 126,000 บาท (สำหรับเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา 7 ภาคการศึกษา)
สามารถอ่านรายละเอียดของทุน
สมัครทุนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

รับสมัครทุนทั่วไป (ขาดแคลนทุนทรัพย์) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

⏰เปิดรับสมัครทุนทั่วไป (ขาดแคลนทุนทรัพย์) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
กำหนดการ
27 มิ.ย. - 10 ก.ค.65 เปิดรับสมัครทุน
12 - 15 ก.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
18 - 22 ก.ค.65 สัมภาษณ์ทุนการศึกษา
25 - 27 ก.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาทุน

นักศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครทุน และดูรายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการรับทุนได้ที่ QR code ด้านล่างนี้เลยค่ะ

เปิดรับสมัครคัดเลือก นักกิจกรรมตัวอย่าง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครคัดเลือก นักกิจกรรมตัวอย่าง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 น้องๆที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
https://drive.google.com/.../1LEtFCZDPeWoqXB8u3nXHAuiXL...
ส่งฟอร์มได้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
ส่งไฟล์เอกสารตามแบบฟอร์มนักกิจกรรมตัวอย่างในรูปแบบไฟล์ PDF
ไปยังงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตึกฟักทอง) หรือFacebook เพจงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การส่งเอกสารทุนทำงานแลกเปลี่ยน

แจ้งกำหนดการส่งเอกสารทุนทำงานแลกเปลี่ยน ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ขอให้น้องๆส่งเอกสารฉบับจริงเท่านั้น โดยส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565
และขอให้น้องๆที่ได้รับทุนทำงานแลกเปลี่ยนทุกตน ทำแบบแบบประเมินระบบทุนการศึกษา ทุนทำงานแลกเปลี่ยน(เสริมทักษะการทำงาน) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินต่อไปค่ะ https://forms.gle/bh9jS2pMeT2WKBn87