ข่าวทุนการศึกษา

การส่งเอกสารทุนทำงานแลกเปลี่ยน

การส่งเอกสารทุนทำงานแลกเปลี่ยน

แจ้งกำหนดการส่งเอกสารทุนทำงานแลกเปลี่ยน ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ขอให้น้องๆส่งเอกสารฉบับจริงเท่านั้น โดยส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565
และขอให้น้องๆที่ได้รับทุนทำงานแลกเปลี่ยนทุกตน ทำแบบแบบประเมินระบบทุนการศึกษา ทุนทำงานแลกเปลี่ยน(เสริมทักษะการทำงาน) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินต่อไปค่ะ https://forms.gle/bh9jS2pMeT2WKBn87

Related Articles