ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ประกวดโครงงานในรายวิชาหรือโครงการสหกิจศึกษา

โครงงานในรายวิชา หรือ โครงการสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร

New Idea pitching

New Idea pitching สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร

โครงการ Science smart skills : ระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันเสาร์นี้ 17 ธันวาคม 2565 พบกับโครงการ Science smart skills : ระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์
วิทยากร คือ คุณนนทวรรณ อินทรวรรโณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
นักศึกษาสนใจสมัครได้ที่ >> https://scmis.sci.psu.ac.th/activitystdonline/

Three Minute English Thesis Talk

Three Minute English Thesis Talk Contest, a contest for research at the graduate level. The scope of the contest has been defined in 5 aspects as follows:
1. Sustainability of natural resources
2. Agricultural, Food, and Biotechnology
3. Good Health and Well Being
4. Energy
5. Theoretical and computational Science
Apply 
More Information

ตรวจสอบที่นั่งสอบและห้องสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4

 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ลงชื่อเข้าทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 16.45 -20.00 ณ
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สามารถตรวจสอบที่นั่งสอบและห้องสอบ
11 สิงหาคม 2565