ข่าวกิจกรรม

โครงการ Science smart skills : ระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันเสาร์นี้ 17 ธันวาคม 2565 พบกับโครงการ Science smart skills : ระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์
วิทยากร คือ คุณนนทวรรณ อินทรวรรโณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
นักศึกษาสนใจสมัครได้ที่ >> https://scmis.sci.psu.ac.th/activitystdonline/