ทุนเสริมทักษะการทำงาน
(ทุนทำงานแลกเปลี่ยน)

Image

รายละเอียดทุนการศึกษา

ทุนสำหรับนักศึกษาทำงานช่วยเหลือตนเอง แบ่งเบาภาระจากทางบ้าน โดยนักศึกษาจะใช้เวลาว่างปฏิบัติงานตามหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ ทุนละ 4,000 บาทต่อภาคการศึกษา ในอัตรา 1 ชั่วโมง 40-50 บาท