ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2566) เวลา 12.34 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ โล่เกียรติยศ แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้นเลาเกเซ่นอนุสรณ์ และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่สอง  โดยพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ นายรอยล จิตรดอน ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (คณิตศาสตร์) ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รูปภาพเพิ่มเติม

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมกิจกรรมเปิดกระปุกออมสินเพื่อน้องครั้งที่ 18 พร้อมมอบเงินบริจาคแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันนี้ (อาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565) ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการเปิดกระปุกออมสินเพื่อน้องครั้งที่ 18 โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ร่วมกล่าวต้อนรับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่รุ่นที่ 7 จนถึงรุ่นปัจจุบัน มาร่วมกิจกรรม และยังได้รับเกียรติจาก รศ.ปริญญา อรุณวิสุทธิ์ ผู้ก่อตั้งโครงการวันละ 10 บาทเพื่อน้อง (กระปุกออมสินเพื่อน้อง) ได้เล่าความเป็นมาโครงการเปิดกระปุกออมสินเพื่อน้องซึ่งเริ่มจากจุดเล็กๆ จากการคิดว่าถ้าหากเรามีเงินเหลือจากค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน หยอดกระปุกวันละ 10 บาท 1 ปีก็จะได้เงินกว่า 3,560 บาท ซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากรวมกัน 100 คนก็จะได้เงินจำนวนมาก มาส่งต่อทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เราก็จะสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่ดีให้กับประเทศมากมาย

นอกเหนือจากการมอบทุนการศึกษา และการกลับมาบ้านของศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และ ยังมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “จิตอาสาไม่ต้องรอเวลา” โดย คุณเสกสันต์ วิชัยพล ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจดีๆ บำบัดน้องๆ โรคเรื้อรังบ้านชีวาศิลป์ มอดินแดง ซึ่งได้ถ่ายทอด พร้อมให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการบรรยาย ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านที่ได้รับฟัง โดยในปีนี้มียอดบริจาคทั้งสิ้น 519,555.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) นับว่าเป็นยอดเงินที่เป็นการต้อนรับเข้าสู่ปีที่ 55 ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ซึ่งท่านสามารถติดตามเทปการถ่ายทอดสดได้ที่ https://youtu.be/3Ovn73JBHLg

สำหรับท่านใดที่ต้องการมอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 565-2-18810-7 ชื่อบัญชี “กองทุนคณะวิทยาศาสตร์” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสุพิชชา นพจนสุภาพ งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.โทร 074-288033
รูปภาพเพิ่มเติม

งานเปิดกระปุกออมสินเพื่อน้อง ครั้งที่ 18

งานเปิดกระปุกออมสินเพื่อน้อง ครั้งที่ 18

มาแล้วจ้าาา กิจกรรมดีๆสำหรับน้องๆ 🥳🥳
งานเปิดกระปุกออมสินเพื่อน้อง ครั้งที่ 18
▪ วันที่ 18 ธันวาคม 2565
ณ L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์เชยจิตร
▪ เวลา 08:30 - 12:00 น
▪ ใส่ชุดนักศึกษาเรียบร้อย
▪ ได้รับทรานสคริป เลือกเข้าร่วมด้านจิตสาธารณะ 2 ชม.และด้านความภาคภูมิใจในสถาบัน 1 ชม.
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม : https://scmis.sci.psu.ac.th/activitystdonline/