"ร่วมใจวิดยา น้อมวันทา บูชาครู" คณะวิทยาศาสตร์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 
"ร่วมใจวิดยา น้อมวันทา บูชาครู"
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น.
ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หลักสูตรต่างๆ
กำหนดการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

PSU-ASEAN Public Speaking Stars 2022

PSU-ASEAN Public Speaking Stars 2022
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต สมัครเข้าร่วมกิจกรรม PSU-ASEAN Public Speaking Stars 2022 เพื่อพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียน และเตรียมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEAN Intervarsity Youth Competition 2022
- รับสมัคร: วันนี้ – วันที่ 24 มิถุนายน 65
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม: วันที่ 30 มิถุนายน 65
ผ่านทาง www.facebook.com/ Dr. Thanat Khoman ASEAN Studies Center, PSU
- Online 9-10 ก.ค. 65 และ Onsite Workshop: 14-17 ก.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
*ผู้เข้าร่วมต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ จะได้รับเกียรติบัติจากมหาวิทยาลัยและชั่วโมงกิจกรรม*
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Office Phone No: +66 (0) 7428 9391
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: Dr. Thanat Khoman ASEAN Studies Center, PSU

การสุ่มตรวจ ATK นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน 2565

 ขอความร่วมมือนักศึกษาและบัณฑิตที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบเข้าตรวจ ATK  วันที่ 18-20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.และ เวลา 13.00 - 16.00 น.โดยนักศึกษาลงทะเบียนรับอุปกรณ์ที่ห้องงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ และดำเนินการตรวจภายในความดูแลของเจ้าหน้าที่
ถ้าหากนักศึกษาไม่สะดวกหรือมีปัญหาใดๆ รบกวนแจ้งผ่านเพจ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Facebook
ตรวจสอบรายชื่อและศึกษาวิธีการตรวจ https://drive.google.com/drive/folders/1l8DMshuxxnLMMfJAPPkXW4okulFOuiIA?usp=sharing