การสุ่มตรวจ ATK นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน 2565

การสุ่มตรวจ ATK นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน 2565

 ขอความร่วมมือนักศึกษาและบัณฑิตที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบเข้าตรวจ ATK  วันที่ 18-20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.และ เวลา 13.00 - 16.00 น.โดยนักศึกษาลงทะเบียนรับอุปกรณ์ที่ห้องงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ และดำเนินการตรวจภายในความดูแลของเจ้าหน้าที่
ถ้าหากนักศึกษาไม่สะดวกหรือมีปัญหาใดๆ รบกวนแจ้งผ่านเพจ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Facebook
ตรวจสอบรายชื่อและศึกษาวิธีการตรวจ https://drive.google.com/drive/folders/1l8DMshuxxnLMMfJAPPkXW4okulFOuiIA?usp=sharing

Related Articles