"ร่วมใจวิดยา น้อมวันทา บูชาครู" คณะวิทยาศาสตร์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 
"ร่วมใจวิดยา น้อมวันทา บูชาครู"
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น.
ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หลักสูตรต่างๆ
กำหนดการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

Related Articles