ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นวิดยา ตอน "เปิดเทอม เปิดใจ"

💬เปิดเทอมแล้ววว เป็นอย่างไรกันบ้าง ?
💬จากโรงเรียนสู่มหาลัย ปรับตัวกันได้แล้วยัง ?
💬จาก Online เป็น Onsite โอเคกันมั้ย ?
💬ทั้งเรียน ทั้งกิจกรรม เยอะแยะไปหมด ?
💬เอายังไงกับชีวิตดี ?
📌ตรงนี้มีคำตอบ กับโครงการ เรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นวิดยา ตอน "เปิดเทอม เปิดใจ" มาฟังประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่และอาจารย์ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ให้คลายข้อกังวลทุกข้อ ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้อง L2 คณะวิทยาศาสตร์
📌สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://scmis.sci.psu.ac.th/activitystdonline/
📌ทั้งนี้ นักศึกษามีข้อคำถาม หรือ ข้อสงสัย สามารถฝากคำถามที่ลิ้งค์ ได้เลยค่ะ

การสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, PPt, Excel)

📢ประกาศ!!! ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้นไปที่ยังไม่ได้สอบวัดความรู้เบื้องฐานทางคอมพิวเตอร์
เข้าทดสอบ วัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, PPt, Excel) ⏰ระหว่างวันที่ 18 -22 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.45 - 20.00 น.
🖥ณ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษาลงชื่อเลือกวันเข้าทดสอบได้ที่ 👉https://scmis.sci.psu.ac.th/activitystdonline/
ตรวจสอบผลการสอบคอมพิวเตอร์
ถ้าหากนักศึกษาสอบผ่าน ในระดับ Pass สามารถรับเกียรติบัตรรับรองการสอบและนำไปใช้ประกอบเอกสารการสมัครงานทำได้ค่ะ

กิจกรรมเดือนมิถุนายน


มาแล้วจ้าาาา ตารางกิจกรรมเดือนมิถุนายนนี้
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและดูรายละเอียดกิจกรรมภายในคณะวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติมได้ที่ https://scmis.sci.psu.ac.th/activitystdonline/

โครงการ "พบอาจารย์ที่ปรึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565"

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมโครงการ "พบอาจารย์ที่ปรึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565"
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 15.00 น.
ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร

กำหนดการ

08.30 - 08.45 น. การแสดงดนตรีสด โดย ชมรม SMC คณะวิทยาศาสตร์
08.45 - 09.00 น. ชมวิดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
09.00 - 09.30 น. “แนะนำ 10 เทคนิคเรียนอย่างไรให้มีความสุขในคณะวิทยาศาสตร์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา
09.30 - 10.00 น. “การดูแลและพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงโตบุญโรจน์พงศ์ผู้ช่วย คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
10.00 - 11.00 น. “how to be a smart science student เส้นทางสู่ความสำเร็จ” โดย ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ(เทคโนโลยีชีวภาพ)
11.00 - 11.30 น. 3 minutes with alumni (อ่อนไลน์ผ่าน Zoom) โดยศิษย์เก่าตามสายอาชีพต่างๆ
11.30 - 11.45 น. กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ และแจกของรางวัล iPad โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
11.45 - 12.00 น. “แนะนำช่องทางการติดต่อคณะวิทยาศาสตร์” โดยงานเครือข่ายและประชาสัมพันธ์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น. ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ “การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา” โดย คุณชยานุช เดิมคลัง งานสวัสดิการและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
13.30 - 14.00 น. ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ “การบริการสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา” โดย คุณธสร จิโรภาส งานสวัสดิการและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
14.00 - 15.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://scmis.sci.psu.ac.th/activitystdonline
สามารถตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้แล้วที่ http://sis.psu.ac.th