ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

Science smart skills : แนวทางการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรม

🏪Science smart skills : แนวทางการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรม
🗓วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565
⏰เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง L1 ตึกฟักทองคณะวิทยาศาสตร์
👨‍💼วิทยากร : คุณพิชัย จงไพรัตน์ รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย
ประธานสมาพันธ์ SME ไทย ภาคใต้

Science communication : การทำสื่อ VDO ให้น่าสนใจ

📹Science communication : การทำสื่อ VDO ให้น่าสนใจ
🗓 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565
⏰ เวลา 13.00 – 16.00 น. Bsc.0605 👨วิทยากร : คุณอิสรภาพ ชุมรักษา งานเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

English with Aj.Ice ep.1

English with Aj.Ice ep.1 How to learn English  Time: July 26, 2022
Lecturer : Dr. Sirawit Ittisoponpisan 
(Biological Science Lecturer)
Format : Onsite BSc4
Fee : Free of Charge
Transcript hours : Y303
REGISTER

Science smart skills : Self management and personality Development

🧍‍♂Science smart skills : Self management and personality Development
🗓วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565
⏰เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง L1 ตึกฟักทองคณะวิทยาศาสตร์
👩วิทยากร : คุณกชพร วะตะกี
สถาบันแอร์โอสเตสและสจ๊วตหาดใหญ่
ตรวจสอบที่นั่งสอบและห้องสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1

ตรวจสอบที่นั่งสอบและห้องสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1

 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ลงชื่อเข้าทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
ในวันที่ 18 - 22 กรกฏาคม 2565 เวลา 16.45 -20.00 ณ
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สามารถตรวจสอบที่นั่งสอบและห้องสอบ
18 กรกฏาคม 2565
19 กรกฏาคม 2565
20 กรกฏาคม 2565
21 กรกฏาคม 2565
22 กรกฏาคม 2565