ข่าวกิจกรรม

Science smart skills : แนวทางการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรม

🏪Science smart skills : แนวทางการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรม
🗓วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565
⏰เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง L1 ตึกฟักทองคณะวิทยาศาสตร์
👨‍💼วิทยากร : คุณพิชัย จงไพรัตน์ รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย
ประธานสมาพันธ์ SME ไทย ภาคใต้