ข่าวกิจกรรม

Science smart skills : คนวิทย์ คิดรวย : จาก Science สู่ Start up

Science smart skills : คนวิทย์ คิดรวย : จาก Science สู่ Start up
🗓วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565
⏰เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง L1 ตึกฟักทอง
👩วิทยากร : รศ.ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ ศิษย์เก่า SCI.33 (SCI 33 คณะวิทยาศาสตร์ มอ)
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มอ
ผู้ก่อตั้งเจ้าของธุรกิจ
หจก. มายทอยส์ ไทยแลนด์ ,หจก. มายเบบี้เดรส
บจก. มายดีเอ็นเอ แลป ,บจก. ดีเอ็นเอ คอนซัลท์ , บจก. มายจีโนม