ข่าวทุนการศึกษา

เปิดรับสมัครคัดเลือก นักกิจกรรมตัวอย่าง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครคัดเลือก นักกิจกรรมตัวอย่าง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครคัดเลือก นักกิจกรรมตัวอย่าง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 น้องๆที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
https://drive.google.com/.../1LEtFCZDPeWoqXB8u3nXHAuiXL...
ส่งฟอร์มได้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
ส่งไฟล์เอกสารตามแบบฟอร์มนักกิจกรรมตัวอย่างในรูปแบบไฟล์ PDF
ไปยังงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตึกฟักทอง) หรือFacebook เพจงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Related Articles