ข่าวทุนการศึกษา

รับสมัครทุนทั่วไป (ขาดแคลนทุนทรัพย์) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

⏰เปิดรับสมัครทุนทั่วไป (ขาดแคลนทุนทรัพย์) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
กำหนดการ
27 มิ.ย. - 10 ก.ค.65 เปิดรับสมัครทุน
12 - 15 ก.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
18 - 22 ก.ค.65 สัมภาษณ์ทุนการศึกษา
25 - 27 ก.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาทุน

นักศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครทุน และดูรายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการรับทุนได้ที่ QR code ด้านล่างนี้เลยค่ะ

Related Articles