Blog

ค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบท ครั้งที่ 42

เมื่อวันที่ 10-14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมนักศึกษาออกค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบท ครั้งที่ 42 ณ โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยได้รับเกียรติจากโต๊ะอีหม่าม นายมานิต สาดีน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย นายอารีย์ ยูฮันนัน ให้การต้อนรับน้องๆ เป็นอย่างดี ซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้ความช่วยเหลือความขาดแคลนและแก้ไขปัญหาของโรงเรียนและชุมชน โดยกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนและชุมชนปรับปรุงโรงอาหาร ปรับภูมิทัศน์ ทาสีกำแพง แสดงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์และศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 75 คน

กิจกรรม “ลอยกระทง และ กระทงบุฟเฟต์”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีไทยไปกับกิจกรรม “ลอยกระทง และ กระทงบุฟเฟต์” คืนวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 บริเวณสระน้ำ ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (อาคารฟักทอง)

พร้อมเชิญชวนบุคลากรร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำมา ผลิตกระทง โดยทุนจากการบริจาคจะนำเข้าสมทบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.
รูปภาพเพิ่มเติม

Faculty of Science, PSU opens house to welcome international students to ASEAN Intervarsity Youth Competition 2022

วานนี้ (19 กันยายน 2565) ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ จัดงานต้อนรับผู้เข้าแข่งขันโครงการ ASEAN Intervarsity Youth Competition 2022 หรือ AIYC 2022 ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโรงเรียนมัธยมจากประเทศสมาชิกประชาคมเอเชียน และกลุ่ม ASEAN +3 ณ อาคาร BSc คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่

โดยในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน Speech Contest ในหัวข้อ Science Inspiration Talk โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็น 1 ในทีมคณะกรรมการ ซึ่งในครั้งนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับ Mr. Mark Vergil Jamer University of the Philippines Los Baños ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์ มอบรางวัลในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งทางคณะฯ ต้องขอบคุณศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ ที่ให้ความไว้วางใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานในครั้งนี้

Dr. Thanat Khoman ASEAN Studies Center hosted an event to welcome the contestants of the ASEAN Intervarsity Youth Competition 2022 or AIYC 2022, who are undergraduate and high school students from schools in the ASEAN+3 countries at BSc1, the Basic Science Lecture & Laboratory Building, Faculty of Science.

In this regard, the Faculty of Science hosted the Science Inspiration Talk. Associate Professor Dr. Anchana Prathep, Dean of the Faculty of Science, was one of the committee teams. Congratulations to Mr. Mark Vergil Jamer from the University of the Philippines Los Baños for the winner of the Science Inspiration Talk Contest. It was honored by The Assistant Dean for Student Development. Assistant Professor Dr. Singtoe Boonrotpong presented the award at the aforementioned event, the Faculty would like to thank you Dr. Thanat Khoman ASEAN Studies Center for trusting in being a part of the “ASEAN Intervarsity Youth Competition 2022”

รูปภาพวันที่16

รูปภาพวันที่17 

รูปภาพวันที่18

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษการต่อยอดงานวิจัยสู่ตลาดจนนำผลกำไรกลับมาส่งต่อให้กับนักศึกษาผ่านกองทุน

วานนี้ (21 กันยายน 2565) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.ชุติพร จิโรจน์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ พร้อมนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ในการมอบทุนการศึกษาเข้ากองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จำนวน 1 ล้านบาท โดยในครั้งนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 275 เป็นเงิน 3,382,800 บาท

โดยในช่วงบ่าย ได้มีการบรรยายพิเศษโดยศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา อดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ และปัจจุบันอาจารย์เป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM ในหัวข้อ เริ่มที่ ม.อ. งานวิจัยไทย 44 ปี จากมังคุดสู่นวัตกรรมย้อนวัยและภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง/เอดส์ ซึ่งได้รับความสนใจจำนวนมากทั้งในห้องสัมมนา และในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการพูดถึงการต่อยอดงานวิจัยที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ไปอยู่ในรูปแบบตลาดหลักทรัพย์จนสามารถนำผลกำไรมามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา เพื่อต่อยอดทางการศึกษา ซึ่งหากท่านใดต้องการติดตามการบรรยายสามารถติดตามได้ที่ https://youtu.be/VJU86edaacU

รูปภาพเพิ่มเติม

 

โครงการเรียนรู้ชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ ตำบลโคกม่วง

ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2565 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้นำนักศึกษาเรียนรู้ชุมชน ณ ผึ้งโพรงแปลงใหญ่ ตำบลโคกม่วง ได้เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ลังผึ้งตามมาตรฐานที่ถูกต้อง การล่อผึ้งโพรง  การดูแลรักษาและเก็บผลผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ลองชิมเมนูน้ำผึ้งมะนาว และยังได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง เช่น  ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม  ภายในความดูแลของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ รูปภาพเพิ่มเติม