ค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบท ครั้งที่ 42

เมื่อวันที่ 10-14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมนักศึกษาออกค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบท ครั้งที่ 42 ณ โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยได้รับเกียรติจากโต๊ะอีหม่าม นายมานิต สาดีน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย นายอารีย์ ยูฮันนัน ให้การต้อนรับน้องๆ เป็นอย่างดี ซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้ความช่วยเหลือความขาดแคลนและแก้ไขปัญหาของโรงเรียนและชุมชน โดยกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนและชุมชนปรับปรุงโรงอาหาร ปรับภูมิทัศน์ ทาสีกำแพง แสดงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์และศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 75 คน

ช่วงค่ำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 มีกิจกรรมรอบกองไฟในพิธีปิดค่ายอาสาฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ เป็นประธานในพิธีปิดค่ายอาสาฯ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการภายในและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.นัฐดา จิเบ็ญจะ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติ สำหรับทางโรงเรียนและชุมชนได้ให้เกียรติโดยโต๊ะอีหม่าม นายมานิต สาดีน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย นายอารีย์ ยูฮันนัน กล่าวต้อนรับและขอบคุณทางคณะวิทยาศาสตร์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ด้วยการแสดงจากนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากการสนับสนุนโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ทางคณะฯ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาฯ บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงเรียนและชุมชนบ้านหัวกาหมิง, สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ., รุ่นพี่ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่ประสงค์ออกนามทุกท่าน  รูปภาพเพิ่มเติม