คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษการต่อยอดงานวิจัยสู่ตลาดจนนำผลกำไรกลับมาส่งต่อให้กับนักศึกษาผ่านกองทุน

วานนี้ (21 กันยายน 2565) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.ชุติพร จิโรจน์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ พร้อมนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ในการมอบทุนการศึกษาเข้ากองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จำนวน 1 ล้านบาท โดยในครั้งนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 275 เป็นเงิน 3,382,800 บาท

โดยในช่วงบ่าย ได้มีการบรรยายพิเศษโดยศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา อดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ และปัจจุบันอาจารย์เป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM ในหัวข้อ เริ่มที่ ม.อ. งานวิจัยไทย 44 ปี จากมังคุดสู่นวัตกรรมย้อนวัยและภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง/เอดส์ ซึ่งได้รับความสนใจจำนวนมากทั้งในห้องสัมมนา และในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการพูดถึงการต่อยอดงานวิจัยที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ไปอยู่ในรูปแบบตลาดหลักทรัพย์จนสามารถนำผลกำไรมามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา เพื่อต่อยอดทางการศึกษา ซึ่งหากท่านใดต้องการติดตามการบรรยายสามารถติดตามได้ที่ https://youtu.be/VJU86edaacU

รูปภาพเพิ่มเติม