กิจกรรม “ลอยกระทง และ กระทงบุฟเฟต์”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีไทยไปกับกิจกรรม “ลอยกระทง และ กระทงบุฟเฟต์” คืนวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 บริเวณสระน้ำ ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (อาคารฟักทอง)

พร้อมเชิญชวนบุคลากรร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำมา ผลิตกระทง โดยทุนจากการบริจาคจะนำเข้าสมทบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.
รูปภาพเพิ่มเติม